Wib-Point Wize investments & brokers
   
Wib-Point Wize investments & brokers
 
  Doradztwo Ubezpieczeniowe:
 • redakcja programów asekuracyjnych,
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń,
 • analizy ofert,
 • pomoc w trakcie umowy ubezpieczenia,
 • pomoc w dochodzeniu roszczeń,
 • administracja umów,
 • monitoring płatno¶ci rat i wznowień.
Doradztwo Kredytowe:
 • zestawienia ofert kredytowych hipotecznych,
 • dobór kredytu w zależno¶ci,
  od potrzeb i możliwo¶ci Klienta,
 • negocjacje z bankami,
 • pomoc przy zawieraniu i w trakcie
  umowy kredytowej.
Doradztwo Inwestycyjne:
 • optymalny dobór portfela
  funduszy inwestycyjnych,
 • programy lojalno¶ciowe dla pracowników,
 • analiza programów inwestycyjnych,
 • pomoc w procesie inwestowania,
 • szybka reakcja na zmiany na rynku,
 
 
 
 
  Prawnicy Kancelaria Prawna ¦piewakowski i Wspólnicy
  Kancelaria Notarialna
  Biuro Tłumaczeń Cie¶lak & Nowak
  Dochodzenie odszkodowań PRIMUS
  Rzeczoznawca Maj±tkowy – mgr Tomasz Mikołajczak

Tu jeste¶my:

 
 
Wib-Point Wize investments & brokers